The role of fibroblastic cells differona in the process of wound healing

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко

Author for correspondence.
Email: alexeevant@list.ru

Russian Federation Алексеева Наталия Тимофеевна – к.м.н., доц. кафедры нормальной анатомии человека Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко

Email: surgery-v@ya.ru

Russian Federation Глухов Александр Анатольевич – д.м.н., проф., заведующий кафедрой общей хирургии, дирек- тор НИИ хирургической инфекции Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко

Email: antonostroushko@ya.ru

Russian Federation Остроушко Антон Петрович – к.м.н., ассистент кафедры общей хирургии, заместитель директора НИИ хирургической инфекции Воронеж- ской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко по инновационным проектам

 1. Anichkov N.N. Morfologicheskie zazhivleniia ran. [Morphological healing of wounds]. 1951;123.
 2. Val'kovich E.I. Obshchaia i meditsinskaia embriologiia. [General and medical embryology]. SPb.: Foliant, 2003; 320.
 3. Vinnik Iu.S., Salmina A.B., Drobushevskaia A.I., Tepliakova O.V., Pozhiliankova E.A., Kotikov A.R. Osobennosti patogeneza dlitel'no nezazhivaiushchikh ran.[Features of pathogenesis it is long not healing wounds.]. Novosti khirurgii. 2011; 19: 3: 101–110.
 4. Glukhov A.A. Alekseeva N.T., Lobtsov A.V. Kliniko-morfologicheskoe obosnovanie primeneniia gidropressivnoi sanatsii i poliarizovannogo oblucheniia pri lechenii ran miagkikh tkanei v eksperimente.[Kliniko-mofologichesky justification of application of gidropressivny sanitation and the polarized radiation at treatment of wounds of soft fabrics in an experiment. ]. Vestnik eksperimental'noi i klinicheskoi khirurgii. 2010; 3: 2: 133–145.
 5. Glukhov A.A. Semenov S.N., Alekseeva N.T., Ostroushko A.P. Gistokhimicheskii analiz reparativnykh protsessov v asepticheskikh eksperimental'nykh ranakh pri ispol'zovanii gidroimpul'snoi sanatsii i trombotsitarnogo kontsentrata. [The histochemical analysis of reparative processes in aseptic experiments wounds when using hydropulse sanitation and a trombotsitarny concentrate. ]. Vestnik eksperimental'noi i klinicheskoi khirurgii. 2010; 3: 4: 368–372.
 6. Grabovoi A.N. Soderzhanie fibroblastov, makrofagov, granulotsitov i limfotsitov v soedinitel'notkannom regenerate kozhi pri zazhivlenii ran v usloviiakh voz deistviia noradrenalina, atsetilkholina, propranolola i atropina. [The maintenance of fibroblast, macrophages, granulocytes and lymphocytes in a soyedinitelnotkanny regenerat of skin when healing wounds in the sloviyakh of influence of noradrenaline, acetylcholine, propranolol and atropine]. Morfologiia. – 1999; 116: 4: 41–45.
 7. Danilov R.K. Obshchie printsipy kletochnoi organizatsii, razvitiia i klassifikatsii tkanei. [General principles of cellular organizations, development and classifications of fabrics. ]. Rukovodstvo po gistologii– SPb.: SpetsLit. 2001; 1: 328.
 8. Danilov R.K. Ranevoi protsess: gistogeneticheskie osnovy. [Wound process: gistogenetichesky bases.]. SPb.: VMedA im. S.M. Kirova.2008; 380.
 9. Dorozhkina E.B. Kompleksnaia otsenka reparativnogo protsessa pri ispol'zovanii kul'tury fibroblastov dlia zakrytiia ranevykh defektov kozhi posle mikrokri-
 10. stallicheskoi dermablazii (eksperimental'noe issledovanie).[Complex assessment of reparative process when using culture of fibroblast for closing of wound defects of skin after a microcrystalline dermablaziya.]. Saratov dis…kand.med.nauk. 2008; 126. 10. Zavarzin A.A. Kurs gistologii i mikroskopicheskoi anatomii.[Course of histology and microscopic anatomy.]. L.: Gos. izd-vo med. lit-ry, 1938; 634.
 11. Zavarzin A.A. Shchelkunov S.I. Rukovodstvo po gistologii,[Course of histology]. L. Lenmed izd-vo. 1954; 699.
 12. Zavarzin A.A. Kurs gistologii ch. 1 Obshchaia gistologiia.[Course of histology: General histology]. izd. 2-e L., M.: Ogiz. 1933.
 13. Zemskov M.A. Khoronilov A.A., Il'ina E.M., Domnich O.A Gnoino-vospalitel'nye zabolevaniia – aktual'nye problemy khirurgii. [Pyoinflammatory diseases - urgent problems of surgery].Vestnik eksperimental'noi i klinicheskoi khirurgii. 2011; 4: 3: 468–473.
 14. Zorina A.I. Bozo I.Ia., Zorin V.L., Cherkasov V.R., Deev R.V. Fibroblasty dermy: osobennosti tsitogeneza, tsitofiziologii i vozmozhnosti klinicheskogo primeneniia.[Derma fibroblasts: features of a cytogenesis, cytophysiology and possibility of a clinical use.]. Kletochnaia transplantologiia i tkanevaia inzheneriia. 2011; VI: 2: 15–26.
 15. Klishov A.A. Grafova G.Ia., Gololobov V.G. i dr. Kletochno-differonnaia organizatsiia tkanei i problema zazhivleniia ran. [Cellular defferonny organization of fabrics and problem of healing of wounds. ]. Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii. 1990; 98: 4: 5–23.
 16. Klishov A.A. Gistogenez i regeneratsiia tkanei [Histogenesis and neogenesis of tissues.] L.: Meditsina, 1984; 232.
 17. Klochkov N.D. Giston kak elementarnaia morfofunktsional'naia edinitsa [Histone as elementary morfofunktsionalny unit.] Morfologiia. 1997; 112: 5: 87 – 88.
 18. Knorre A.G. Embrional'nyi gistogenez (morfologicheskie ocherki) [Fetal histogenesis (morphological sketches).] – M.: Meditsina, 1971; 432.
 19. Kolsanov A.V. Ivanova V.D., Chaplygin S.S. Primenenie kul'tury allofibroblastov v mestnom lechenii ran kozhi posle operatsii dermabrazii [Use of culture of allofibroblasts in topical treatment of wounds of a skin after dermabrasion operation.] Morfologiia. – 2009; 136: 4: 78.
 20. Lavrov V.A. Zaiats T.L. Fibronektin kak sostavnaia chast' ranevogo ekssudata i ego znachenie v zazhivlenie ran [Fibronectin as a component of a wound exsudate and its value in an adhesion of wounds.] Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny. – 1998; 3: 355 – 357.
 21. Lazutkin M.N. Namokonov E.V., Miromanov A.M., Smekalov V.P Patomorfologicheskaia otsenka klinicheskoi effektivnosti primeneniia dimetilselenita pri lechenii ran v eksperimente [Pathomorphologic assessment of clinical performance of use of dimethylselenit at treatment of wounds in an experiment.] Vestnik eksperimental'noi i klinicheskoi khirurgii. – 2011; 4: 3: 571 – 574.
 22. Lanicheva A.Kh. Semchenko V.V., Stepanov S.S. Sootnoshenie fibroblasticheskogo i makrofagal'nogo differonov v razlichnykh otdelakh kozhi posle vysokokineticheskogo povrezhdeniia po dannym immunogistokhimicheskogo i morfometricheskogo analiza [Ratio of fibroblastic and macrophagic differon in various departments of a skin after high-kinetic damage according to the immunohistochemical and morphometric analysis.] Meditsinskaia nauka i obrazovanie Urala. – 2010; 11: 3: 58 – 61.
 23. Lanicheva A.Kh. Immunogistokhimicheskaia kharakteristika dinamiki ranevogo protsessa posle mekhanicheskoi travmy kozhi belykh krys i eksperimental'noe obosnovanie perspektivnykh napravlenii ego korrektsii [The immunohistochemical characteristic of dynamics of a wound process after a mechanical trauma of a skin of white rats and experimental justification of the perspective directions it correction.] Meditsinskii vestnik Bashkortostana. – 2010; 5: 3: 100 – 104.
 24. Larichev A.B. Shishlo V.K., Lisovskii A.V., Chistiakov A.L., Vasil'ev A.A. Profilaktika ranevoi infektsii i morfologicheskie aspekty zazhivleniia asepticheskoi
 25. rany [Prophylaxis of a wound fever and morphological aspects of an adhesion of an aseptic wound.] Vestnik eksperimental'noi i klinicheskoi khirurgii. – 2011; 4: 4: 728 – 734.
 26. Makarchuk A.I. Obshchie svoistva i geterogenitet subpopuliatsii fibroblastov kozhi [Also geterogenitet the general properties subpopulations of fibroblasts of a skin.] Morfologiia. Dnepropetrovskaia gosudarstvennaia meditsinskaia akademiia. – 2007; 1: 3: 12 – 20.
 27. Mel'tsova A.Zh. Gritsenko V.V., Orlovskii P.I. i dr. Primenenie dermal'nykh fibroblastov v kompleksnom lechenii bol'nykh troficheskimi iazvami venoznoi etiologii [Use of thermal fibroblasts in complex treatment of patients with trophic ulcers of a venous etiology.] Vestnik khirurgii im. Grekova. – 2007; 166 (1): 72 – 77.
 28. Odintsova I.A. Regeneratsionnyi gistogenez v kozhnomyshechnoi rane (eksperimental'no-gistologicheskoe issledovanie) [Regeneration histogenesis in a musculocutaneous wound (an experimental and histological research).] I.A. Odintsova. – avtoref…. dokt.diss. – 2004; SPb. 34.
 29. Ozerskaia O.S. Khozhai L.I., Danilov A.O. Morfofunktsional'naia kharakteristika fibroblastov krys posle kul'tivirovaniia i allotransplantatsii v dermu [Morfofunktsionalny characteristic of fibroblasts of rats after cultivation and allotransplantation in a derma.] Morfologiia. – 2010; 138: 5: 52 – 54.
 30. Omel'ianenko N.P. Slutskii L.I. Soedinitel'naia tkan' (gistofiziologiia i biokhimiia) [Connecting tissue (gisto-physiology and biochemistry).] Pod red. akademika RAN i RAMK S.P. Mironova. – 2009; 1: 379.
 31. Perevozchikov S.A. Panfilov A.B., Sozinov V.A. Morfologicheskaia otsenka zazhivleniia operatsionnykh ran pri razlichnykh sposobakh podgotovki shovnogo materiala [Morphological assessment of an adhesion of operational wounds at various ways of preparation of a suture material.] Morfologiia. – 2009; 136: 4: 112.
 32. Petrova M.B. Pavlova N.V., Kharitonova E.A. Morfologicheskie osobennosti zazhivleniia ran kozhi v usloviiakh primeneniia rastvora L-tsisteina-nitrata serebra [Morphological features of an adhesion of wounds of a skin in the conditions of solution L - cystein-silver nitrate.] Morfologiia. – 2010; 137: 4: 154.
 33. Kuzin M.I., Kostiuchenok B.M. Rany i ranevaia infektsiia [Wounds and wound infection.] – M: Meditsina, 1981; 688.
 34. Sarkisov D.S. Alekseeva A.A. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty ispol'zovaniia kul'tivirovannykh fibroblastov pri vosstanovlenii tselostnosti kozhnogo
 35. pokrova [Theoretical and practical aspects of use of the cultivated fibroblasts at restoration of integrity] Vestnik RAMN. – 1994; 7: 6: 11.
 36. Serov V.V. Shekhter A.B Soedinitel'naia tkan' (funktsional'naia morfologiia i obshchaia patologiia) [Connecting tissue (functional morphology and general pathology).] – M.: Meditsina, 1981; 312.
 37. Ulumbekov E.G. Chelyshev Iu.A Gistologiia (vvedenie v patologiiu) [Histology (introduction to pathology).] – GEOTAR, 1997; 960.
 38. Khlopin N.G. Obshchebiologicheskie i eksperimental'nye osnovy gistologii [General biological and experimental fundamentals of histology.] – M. – L.: Izd-vo AN SSSR, 1946; 491.
 39. Khrushchov N.G. Gistogenez soedinitel'noi tkani. Eksperimental'nye issledovaniia proiskhozhdeniia fibroblastov. [Pilot studies of a parentage of fibroblasts.] – M.: Nauka, 1976; 118.
 40. Khem A. Kormak D Gistologiia [Histology.] – M.: Mir, 1983; 4: 292.
 41. Chepurenko M.N. Morfologicheskaia kharakteristika tkanei kozhi v regeneratsionnom gistogeneze pri mekhanicheskoi travme v eksperimente [The morphological characteristic of tissues of a skin in a regeneration histogenesis at a mechanical trauma in an experiment.] – dis kand.biol.nauk. SPb – 2007; 157.
 42. Shved Iu.A. Kukhareva L.V., Zorin I.M. i dr. Razrabotka polimernoi podlozhki dlia kul'tivirovaniia fibroblastov kozhi cheloveka [Development of a polymeric substrate for cultivation of fibroblasts of a skin of the person.] Tsitologiia. – 2006; 48: 2: 161 – 168.
 43. Shekhter A.B. Serov V.V. Vospalenie, adaptivnaia regeneratsiia i disregeneratsiia (analiz mezhkletochnykh vzaimodeistvii) [Inflammation, adaptive neogenesis and dysregeneration (analysis of intercellular interactions).] Arkhiv patologii. – 1991; 53: 7: 7 – 14.
 44. Shchegolev V.V. Kliniko-eksperimental'nye obosnovanie primeneniia allogenykh fibroblastov dlia lecheniia rubtsov i atrofii kozhi [Clinical and experimental justification of use of allogenic fibroblasts for treatment of cicatrixes and atrophies of a skin.] – dis…kand.med.nauk. – 2009; 120.
 45. Iudintseva N.M. Pleskach N.M., Smagina L.V. i dr Vosstanovlenie soedinitel'noi tkani v rezul'tate transplantatsii na rany eksperimental'nykh zhivotnykh dermal'nogo ekvivalenta na osnove fibrina [Restoration of a connecting tissue as a result of transplantation on wounds of experimental animals of a dermal equivalent on the basis of fibrin.] Tsitologiia. – 2010; 52: 9: 724 – 728.
 46. Clark R.A.F. Nielsen L.D., Welch M.P., McPherson J.M.Collagen matrices attenuate the collagen – synthetic response of cultured fibroblasts to TYF-beta J.Cell Sci. – 1995; 995: 1251 – 1261.
 47. Darby I. Skalli O., Gabbiani G. Smooth muscle actin is transiently expressed by myofibroblasts during experimental wound healing Laboratory Investigation. – 1990; 63(1): 21 – 29.
 48. Doljanski F. The Sculpturing Role of Fibroblasts – Like Ceels in Morphogenesis Perspectives in Bioligy and Medicine Summer . –2004; 47(3): 339 – 356.
 49. Gabbiani G. Ryan G.B, Majne G Presence of modified fibroblasts in granulation tissue and their possible role in wound contraction Experientia. – 1971; 27: 549 – 550.
 50. Ikada Y. Tissue engineering. Fundamentals and applications Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 2006; 103(8): 2480 – 2487.
 51. Kumar S. Wong P.F., Leaper D.J. What is New in Wound Healing? Turc. J. Med. Sci. – 2004; 34: 147 – 160.
 52. Lochner K. Gaemlich A.,. Südel K.M Expression of decorin and collagen S I and III in different layers of human skin in vivo: a laser captur microdissection study Biogerontology. – 2007; B(3): 269 – 282.
 53. Maximov A.A. Morphology of the mesenchymal reactions Arch. Path. And lab. Med. – 1927; 4: 557.
 54. Mc Grath MH. Hundahl SA The spatial and temporal quantification of myofibroblasts Plast. Reconstr. Surg. – 1982; 69(6): 975 – 985.
 55. Nolte S.V. Xu W., Rennekampff H.O. Diversity of fibroblasts – a review on implications for skin tissue engineering cells tissues organs Cells Tissues Organs. – 2008; 187: 165 – 176.
 56. Porter S. The role of the fibroblast in wound contraction and healing Wounds UK. – 2007; 3: 1: 33 – 40.
 57. Rabinovich M. Professional and nonprofessional phagocytes: anintroduction Trends Cell Biol. – 1995; 5: 85 – 88.
 58. Sarrazy V. Billet F., Micallef L., Coulomb B., Desmouliere A. Mechanisms of pathological scarring: Role of myofibroblasts and current developments Wound Repair and Regeneration. – V. 19 Issue Supplemouts 1 -2011; September-October: 10 – 15.

Views

Abstract - 66

PDF (Russian) - 813

PlumX

Dimensions


Copyright (c) 2012 ., ., .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies