Surgical treatment of patients with choledocholithiasis

Abstract


The article describes the basic types of operations used for correction of outflow in patients with obstructive jaundice. We describe endoscopic and transduodenal methods of papillosphincterotomy, different ways of antegrade introduction of papillotomy through holedohoduodenostomic hole, Ker, Curt, Halstead-Pikovsky drains, biliary fistulas or by percutaneous transhepatic holangiostomy; single-and multi-stage methods of reconstructing the passage of bile of such patients. The main indications and contraindications for each method, possible complications are indicated.

.

Author for correspondence.
Email: author@vestnik-surgery.com
.

.

Email: author@vestnik-surgery.com
.

 • Aliev M.A., Masalin M.M. Transduodenal'naia papillos-
 • finkterotomiia. Khirurgiia 1987; 2: 13-18.
 • Andreev A.L. i dr. Laparoskopicheskaia khirurgiia kholedo-
 • kholitiaza. Annaly khirurgicheskoi gepatologii 1996; 1:
 • -26.
 • Artem'eva I.N., Puzan' M.V. Oslozhneniia posle endo-
 • skopicheskikh vmeshatel'stv na bol'shom duodenal'nom
 • sosochke. Vestnik khirurgii 1996; 6: 72-75.
 • Balalykin A.S. Endoskopicheskaia abdominal'naia khirur-
 • giia. M. 1996.
 • Blagovidov D.F., Vishnevskii V.A., Nazarenko N.A. Endo-
 • skopicheskaia papillosfinkterotomiia: obzor literatu-
 • ry. Khirurgiia 1980; 6: 104-107.
 • Blagovidov D.F., Danilov M.V., Vishnevskii V.A. Poka-
 • zaniia i tekhnika papillosfinkterotomii. Vestnik khi-
 • rurgii 1976; 7: 17-21.
 • Bobrov O.E., Ogorodnik P.V., Loboda D.I. Endoskopi-
 • cheskaia papillosfinkterotomiia u bol'nykh s postkhole-
 • tsistektomicheskim sindromom. Klinicheskaia khirurgiia
 • ; 3: 46-47.
 • Briskin B.S. i dr. Distantsionnaia litotripsiia v soche-
 • tanii s endoskopicheskoi papillotomiei pri kholedokho-
 • litiaze. Annaly khirurgicheskoi gepatologii 1996; 1: 79.
 • Bulynin V.I., Parkhisenko Iu.A., Glukhov A.A. Voprosy
 • taktiki i lecheniia mekhanicheskoi zheltukhi kal'kulezno-
 • go proiskhozhdeniia. Ekstrennaia khirurgiia zhelchekamen-noi bolezni: materialy konferentsii khirurgov. Essen-
 • tuki 1994; 154-155.
 • Vetshev P.S., Shulutko A.M., Prudkov M.I. Khirurgiche-
 • skoe lechenie kholelitiaza: nezyblemye printsipy, shcha-
 • diashchie tekhnologii. Khirurgiia 2000; 8: 91-93.
 • Galkin V.A. Sovremennye predstavleniia o patogeneze
 • kholelitiaza kak osnova printsipov profilaktiki bili-
 • arnoi patologii. Ter. Arkh 2003; 1: 6-9.
 • Gallinter Iu.I., Karpenkova V.I. Oslozhneniia laparo-
 • skopicheskoi kholetsistektomii. Endoskopicheskaia khi-
 • rurgiia 1996; 1: 3-6.
 • Gal'perin E.I. i dr. Kholedokholitiaz - endoskopicheskie
 • vozmozhnosti ego razresheniia//Annaly khirurgicheskoi
 • gepatologii 1998; 3: 46-47.
 • Gal'perin E.I., Kuzovlev N.F., Karaniulian S.F. Rubtsovye
 • striktury zhelchnykh protokov. M., 1982. 125.
 • Grigorian R.S., Starkov Iu.G. Endoskopicheskaia papil-
 • losfinkterotomiia pri papilliarnykh divertikulakh.
 • Khirurgiia 2001; 7: 52-55.
 • Dzharkenov T.A. i dr. Khirurgicheskaia taktika u bol'nykh
 • khronicheskim kal'kuleznym kholetsistitom, oslozhnen-
 • nym kholedokholitiazom. Khirurgiia 2004; 3: 13-17.
 • Eliseenko A.V., Kudel'kina N.A. Zhelchnokamennaia bo-
 • lezn' i faktory riska (kliniko-epidemiologicheskoe
 • issledovanie). Ros. zhurn. gastroenterologii, gepatolo-
 • gii, koloproktologii 2002; 5(12): 98.
 • Ermolov A.S. i dr. Otdalennye rezul'taty lecheniia
 • bol'nykh ostrym kholetsistitom s pomoshch'iu endoskopi-
 • cheskoi papillosfinkterotomii. Khirurgiia 1991; 1: 34-
 • Ermolov A.S. i dr. Diagnostika i lechenie kholangioli-
 • tiaza posle kholetsistektomii. Khirurgiia 2002; 4: 4-10.
 • Ermolov A.S., Zharakhovich I.A., Gukasian A.A. Endoskopi-
 • cheskaia papillotomiia. Khirurgiia 1991; 3: 129-134.
 • Zavenian Z.S. i dr. Antegradnyi sposob endoskopicheskoi
 • papillosfinkterotomii cherez drenazh ili svishch puzyr-
 • nogo protoka. Khirurgiia 1986; 3: 112-114.
 • Istomin N.P., Sultanov S.A., Arkhipov A.A. Dvukhetap-
 • naia taktika lecheniia zhelchekamennoi bolezni, oslozh-
 • nennoi kholedokholitiazom. Khirurgiia 2005; 1: 48-50.
 • Klimenko G.A. Transduodenal'naia sfinkteroplastika.
 • Khirurgiia 1989; 1: 47-55.
 • Klimenko G.A. Transduodenal'naia sfinkteroplastika i
 • kholedokhoduodenostomiia v lechenii kholedokholitiazanko.
 • Annaly khirurgicheskoi gepatologii 1998; 3:10-14.
 • Klimenko G.A. Kholedokholitiaz. M.: Meditsina, 2000.
 • Kotovskii A.E. i dr. Endoskopicheskie vmeshatel'stva
 • pri kholedokholitiaze i papillostenoze. Annaly khirur-
 • gicheskoi gepatologii 1996; 1: 94.
 • Kochnev O.S., Birial'tsev V.N. Oslozhneniia papillosfin-
 • kterotomii i puti ikh ustraneniia. Khirurgiia 1988; 12:
 • -91.
 • Koshelev P.I., Lozinskii V.I., Boev S.N. Khirurgicheskaia
 • taktika pri kholetsistopankreatitakh, oslozhnennykh me-
 • khanicheskoi zheltukhoi. Aktual'nye voprosy abdomi-
 • nal'noi khirurgii: tez. dokladov 7 vserossiiskogo s'ez-
 • da khirurgov. L., 1989; 218-219.
 • Leishner U. Prakticheskoe rukovodstvo po zabolevaniiam
 • zhelchnykh putei. Izdat. Dom GEOTAR-MED, 2001.
 • Lemeshko Z.A. Chastota zhelchnokamennoi bolezni u lits,
 • zaniatykh nauchnym i tvorcheskim trudom. Ros. zhurn. ga-
 • stroenterologii, gepatologii, koloproktologii 2002;
 • (12): 101.
 • Lutsevich O.E., Gordeev S.A., Prokhorov Iu.A. Endokhirur-
 • gicheskie metodiki v lechenii bol'nykh zhelchnokamennoi
 • bolezn'iu. Khirurgiia 2007; 7: 16-20.
 • Malkov I.S., Bikmukhametov A.F., Chagaeva Z.I. Korrek-
 • tsiia zhelcheottoka pri oslozhnennom kal'kuleznom khole-
 • tsistite. Khirurgiia 2004; 7: 19-22.
 • Milonov O.B. i dr. Opyt povtornykh rekonstruktivnykh
 • i vosstanovitel'nykh operatsii na zhelchnykh putiakh. Khi-
 • rurgiia 1988; 6: 109-116.
 • Napalkov P.N., Artem'eva N.N., Kachurin V.S. Plastika
 • terminal'nogo otdela zhelchnogo i pankreaticheskogo
 • protokov. L.: Meditsina, 1980.
 • Nasedkin G.K. Radiovolnovoi metod lecheniia v endosko-
 • picheskoi khirurgii zabolevanii organov zheludochno-
 • kishechnogo trakta: Avtoref. dis.... d-ra med. nauk.- M.,
 • Nurmukhamedov R.M. i dr. Taktika operativnogo leche-
 • niia pri neprokhodimosti obshchego zhelchnogo protoka.
 • Vestnik khirurgii 1989; 12: 19-20.
 • Petrovskii B.V. i dr. Rekonstruktivnaia khirurgiia
 • pri porazheniiakh vnepechenochnykh zhelchnykh protokov
 • M. 1980.
 • Rodionov V.V., Moguchev V.M., Rodin O.V. Dooperatsionnaia
 • instrumental'naia diagnostika posleoperatsionnogo
 • kholedokholitiaza. Khirurgiia 1995; 1: 31-33.
 • Saidmuradova A., Mansurova F.Kh. Blizhaishie i otda-
 • lennye rezul'taty primeneniia endoskopicheskoi pa-
 • pillosfinkterotomii pri zhelchnokamennoi bolezni.
 • Klinicheskaia meditsina 2005; 9: 38-40.
 • Satsukevich V.N., Pikuza V.I. Novye vozmozhnosti v leche-
 • nii mekhanicheskoi zheltukhi i kholedokholitiaza. Annaly
 • khirurgicheskoi gepatologii 1996; 1: 62-63.
 • Sokolov L.K. i dr. Neposredstvennye, blizhaishie i ot-
 • dalennye rezul'taty endoskopicheskoi papillosfin-
 • kterotomii. Khirurgiia 1995; 5: 22-24.
 • Starkov Iu.G. i dr. Antegradnaia papillosfinkteroto-
 • miia pri porazheniiakh zhelchnykh protokov, vyiavlennykh
 • pri kholetsisteetomii Khirurgiia 2003; 9: 14-17.
 • Tashkinov V.I. Printsipy khirurgicheskogo lecheniia
 • neprokhodimosti terminal'nogo otdela obshchego zhelch-
 • nogo protoka neopukholevogo proiskhozhdeniia: Avtoref.
 • dis. ... d-ra med. nauk. Khabarovsk, 1981.
 • Tsybyrne K.A., Bargan M.A. Intraoperatsionnaia diagno-
 • stika i vybor sposoba lecheniia kholedokholitiaza. Kli-
 • nicheskaia khirurgiia 1987; 9: 51-54.
 • Shalimov A.A. i dr. Khirurgiia pecheni i zhelchnykh proto-
 • kov Kiev: Zdorov'ia, 1975.

Views

Abstract - 60

Без имени (Russian) - 27

PlumX


Copyright (c) 2010 ., .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.