Morpho-functional alterations of dorsal root ganglion neurons on the soft tissue wounds

Abstract


Morfo-functional characteristics of dorsal root ganglion neurons allow to estimate in dynamics occurring in initial department
of refl ex arch of nervous system processes. Neurons react to wounds of soft tissue with complex of the adaptive reactions
shows us populations of cells with a various functional condition: cells with reversible changes and cells with destructive
changes. At application platelet-rich blood plasma for treatment of wounds, in comparison with a natural current of process,
are observed quantitative changes of neurons with a various functional condition. The quantity of cells with destructive
changes decreases in all terms of research, and the quantity of cells with reversible changes increases in the beginning of
experiment and decreases in late terms. Such dynamics is refl ection of activation of processes of healing at application of
platelet-rich blood plasma for wound treatment.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко НИИ хирургической инфекции Воронежской государственной медицинской академии им Н.Н.Бурденко

Author for correspondence.
Email: sns7250@rambler.ru
д.м.н., профессор, за-
ведующий кафедрой нормальной анатомии человека
Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н.Бурденко

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко НИИ хирургической инфекции Воронежской государственной медицинской академии им Н.Н.Бурденко

Email: surgery-v@yandex.ru
д.м.н., профессор, за-
ведующий кафедрой общей хирургии, директор НИИ
хирургической инфекции Воронежской государствен-
ной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко НИИ хирургической инфекции Воронежской государственной медицинской академии им Н.Н.Бурденко

Email: sns7250@rambler.ru
к.м.н., доцент кафедры нормальной анатомии человека Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко НИИ хирургической инфекции Воронежской государственной медицинской академии им Н.Н.Бурденко

Email: 516753@gmail.com
к.м.н., ассистент кафедры общей хирургии, заместитель директора НИИ хирургической инфекции Воронежской государственной
медицинской академии им. Н.Н.Бурденко по инноваци-
онным проектам

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко НИИ хирургической инфекции Воронежской государственной медицинской академии им Н.Н.Бурденко

Email: fetisovbiol@bk.ru
ассистент кафедры нор-
мальной анатомии человека Воронежской государ-
ственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко

 1. Bulynin V.I., Glukhov A.A., Moshurov I.P. Lechenie ran.
 2. Voronezh: Izd-vo VGU, 1998. 248.
 3. Galabov G.P. Morfologicheskii i gistokhimicheskii
 4. analiz kletok spinnogo mozga i spinal'nykh gangliev
 5. v usloviiakh razlichnykh travm i regeneratsii periferi-
 6. cheskikh nervov. Struktura i funktsiia nervnoi sistemy.
 7. M.: Meditsina 1962; 65-73.
 8. Glukhov A.A., Ostroushko A.P., Semenov S.N., Alekseeva
 9. N.T., Bugrimov D.Iu. Strukturno-funktsional'nye oso-
 10. bennosti zazhivleniia asepticheskikh ran miagkikh tkanei
 11. pri ispol'zovanii obogashchennoi trombotsitami plaz-
 12. my krovi. Vestnik eksperimental'noi i klinicheskoi
 13. khirurgii 2010; 3: 3: 210-213.
 14. Grigor'eva T.A. O prichinakh troficheskikh rasstroistv
 15. v lishennykh chuvstvitel'nosti uchastkakh organizma.
 16. Dokl. AN SSSR. 1951; 60: 2: 389-390.
 17. Ermolin I.L. Morfologiia spinnomozgovogo uzla v
 18. norme i v usloviiakh deafferentatsii u vzrosloi krysy:
 19. Avtoref. dis. …dokt. biol. nauk: Nizhnii Novgorod,
 20. ; 29.
 21. Zhabotinskii Iu.M. Normal'naia i patologicheskaia
 22. morfologiia neirona. L.: Meditsina 1965; 193.
 23. Kriukov K.I. Morfologicheskie izmeneniia neironov
 24. Gasserova uzla pri kompressionnoi travme litsevogo
 25. otdela golovy krysy (eksperimental'noe issledova-
 26. nie): Avtoref. dis. …kand. med. nauk: Vladivostok
 27. ; 19.
 28. Lioznera L.D. Novoe v uchenii o regeneratsii. M.: Me-
 29. ditsina 1977; 358.
 30. Shade Dzh., Ford D. Osnovy nevrologii. M.: Mir 1976;
 31. Iarygin N.E., Iarygin V.N. Patologicheskie i prisposo-
 32. bitel'nye izmeneniia neirona. M.: Meditsina 1973; 191.
 33. Timothy E. Foster, Brian L. Puskas, Bert R. Mandelbaum
 34. et al. Platelet-Rich Plasma: From basic science to clinical
 35. application. The Am J Sports Med. 2009; 37: 2249-2251.

Views

Abstract - 45

PDF (Russian) - 59

PlumX

Dimensions


Copyright (c) 2011 ., ., ., ., .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies